สูตินรีเวชกรรม

ให้บริการดูแลรักษาด้านสูตินรีเวชกรรม โดย แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรมและพยาบาล วิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลพยาบาล แม่และเด็กแรกเกิด พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ สนับสนุนการให้นมมารดา ประกอบด้วย

 • แผนกห้องคลอด
 • แผนกเด็กแรกเกิด
 • แผนกหลังคลอด

สำหรับทารกแรกเกิดที่มีอาการป่วยที่ต้อง ได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดใน Ward NICU เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทารกแรกเกิด Full time Neonatologists และพยาบาลที่ชำนาญพิเศษ ให้การดูแลรักษา มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่

เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดความถี่สูง

ตู้อบชนิดเคลื่อนย้ายได้พร้อมเครื่องช่วยหายใจ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิดอาการวิกฤต


สำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือหลังผ่าตัด เรามีทีมพยาบาลและบุคลากรประจำหอผู้ป่วยคอยให้การดูแล
นอกจากนี้ แผนกสูตินรีเวชกรรม ให้บริการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางทุกด้านดังนี้

 • สูตินรีเวชกรรมทั่วไป
 • สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • สูตินรีเวชกรรมมะเร็งนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีเวชกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา
 • สูตินรีเวชกรรมวัยทอง
 • สูตินรีเวชกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สูตินรีเวชกรรมทั่วไป

สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แพทย์เชี่ยวชาญ

  สูตินรีเวชกรรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

  แพทย์เชี่ยวชาญ

   สูตินรีเวชกรรมมะเร็งนรีเวชวิทยา

   สูตินรีเวชกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา

   แพทย์เชี่ยวชาญ

    สูตินรีเวชกรรมวัยทอง

    แพทย์เชี่ยวชาญ

     สูตินรีเวชกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

     แพทย์เชี่ยวชาญ

      แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก
      เปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทยไ์ด้ที่
      โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 30230-1