ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน


เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ Tel : (02) 625 9000, (02) 235 1000
โทรสาร Fax : (02) 236 2911
www.bangkokchristianhospital.org
email : info@bangkokchristianhospital.org

แผนที่

การเดินทาง

- รถเมล์ธรรมดาสาย 15, 77, 115, 162, 163, 164
- รถปรับอากาศสาย 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547
สถานีศาลาแดง
สถานีสีลม